สนทนาธรรมบนเขา

 

 

แผ่นที่ ๑๐

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๙

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๘

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๗

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๖

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๕

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๔

Click here to download MP3

 

 

 

แผ่นที่ ๓

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๒

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๑

Click here to download MP3