กำลังใจ ๔๒

 

๓๘๓ อย่ากุสลานะ

๓๘๔ ปรอทวัดอุณหภูมิของใจ

๓๘๕ ทานคือการให้