กำลังใจ ๕๐

 

๔๑๓.  การบูชาที่แท้จริง

๔๑๔.  ทำใจให้เฉย

๔๑๕.  ปรมัตถสัจจะ