กำลังใจ ๑๒

 

๑๖๖.   ขั้นบันได

๑๖๗.   รู้ทัน

๑๖๘.   ความกลัว

๑๖๙.   ความโลภ

๑๗๐.   ชาร์จแบตเตอรี่

๑๗๑.   ปั้นดินให้เป็นพระ

๑๗๒.   ผู้กำกับ

๑๗๓.   ฉลาดกับเฉลียว

๑๗๔.   ปฏิบัติบูชา

๑๗๕.   ชำระจิตใจ